Despre acestă traducere

Sursa traducerii noastre este Biblia în limba greacă: Noul Testament, și Septuaginta pentru Vechiul Testament.

Noul Testament. Greaca este limba originală a Noul Testament, un număr important de manuscrise fiind disponibile, vom vedea mai jos sursa textului.

Vechiul Testament. Dumnezeu a insuflat cuvintele Vechiului Testament în limba ebraică, de la cartea Genezei, până la Malahia, ultima carte a Vechiului Testament, care a fost scrisă cu 400 de ani înainte de Hristos. Cu aproximativ 250 de ani înainte de Hristos, Vechiului Testament a fost tradus din ebraică în limba greacă, iar această traducere străveche a fost numită Septuaginta.

Septuaginta Pentru era creștină, Vechiul Testament în limba ebraică nu a existat decât după anul 1500, când Textele Masoretice au început să fie traduse și tipărite în limbile europene. Mai important, timp de peste 1500 de ani Biserica folosit aproape în exclusivitate, Septuaginta ca unică sursă a Vechiul Testament. Dumnezeu pregătise o traducere a Vechiului Testament cu mult timp înainte de întruparea Fiului Său, în așa fel încât Apostolii și toți creștinii pe urmele lor, au folosit Septuaginta.

Biblia Apostolică este deci Biblia în limba greacă, Noul Testament și Septuaginta.

Textul grec al traducerii la care lucrăm ne-a fost pus la dispoziție de Charles Van der Pool, fratele nostru în Hristos, care lucrează la traducerea Scripturilor din limba greacă în limba engleză.

Acum mai bine de 35 de ani, Charles Van der Pool a început traducerea completă a Scripturilor din limba greacă. Inițiind această lucrare, fratele nostru care traduce în limba engleză, a dorit ca și alte limbi, să fie binecuvântate de Sfintele Scripturi în greacă, motiv pentru care a numit acest proiect Biblia Apostolică Poliglotă. Mergi spre situl The Apostolic Bible Polyglot.

Textul grec al Sfintelor Scripturi
Așa cum am precizat deja, textele în limba greacă folosite de Biblia Apostolică Poliglotă au fost alese și îngrijite de Charles Van der Pool, pe care îl cităm aici:

The original Old Testament (LXX) text was derived from the 1518 Complutensian Polyglot, the 1519 Aldine, and the Vaticanus-Sixtine versions. At times the Hebrew text was consulted. The New Testament text was acquired from the 1518 Complutensian Polyglot and 1519 Aldine. A comparison was made between these texts, and when there were variant readings, generally the weight of two identical sources took precedence over the one variant source, thus following a majority text format. The book, chapter and verse order followed that of the Complutensian Polyglot.

Abrevierile următoare sunt folosite:
Ald. - Ediția Aldină
Aram. - Aramaică
PC - Biblia Poliglotă Complutențiană
Ebr. - Ebraică
Six. - Sixtină 

Traducător: Marian Ciucă
Contact: marian.ciuca@gmail.com

Made with Mobirise page creator