Vechiul Testament:
Rut: fișier pdf aici
Cântarea Cântărilor: fișier pdf aici
Plângerile lui Ieremia: fișier pdf aici
Obadia: fișier pdf aici
Iona: fișier pdf aici
Habacuc: fișier pdf aici
Hagai: fișier pdf aici
Maleahi: fișier pdf aici

Develop your own web page with Mobirise